Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sklady,skladování,warehouse,praha,logistika,"logistické služby",logistik

Skladování a návrhy nových skladů

Fyzická organizace skladování vychází z analýzy potřeby držení zásob a řízení jejich úrovně. Projekty optimalizace skladování zahrnují návrh lay-outů skladových prostor (skladových hal) včetně rozvržení umístění regálových systémů a jiné skladové technologie. Uspořádání vychází z optimálního nastavení jednotlivých činností s důrazem na efektivitu a bezpečnost. Minimalizovány jsou časové a prostorové ztráty plynoucí například ze zbytných pojezdů manipulační techniky nebo nevhodného rozmístění položek ve skladu. V současné době často realizované projekty jsou zaměřeny na výběr alternativních druhů regálových systémů volených podle charakteru skladovaných položek. Další poptávanou službou je optimalizace manipulační techniky, počtu a technické specifikace. Naši specialisté jsou připraveni navrhnout a implementovat systémy automatické identifikace například zavedením čárových kódů.

Technologická část je propojena s optimalizací procesů a návrhy opatření pro jejich zefektivnění. Navrhované uspořádání skladu se snaží zjednodušit všechny prováděné úkony, pomocí vizualizace je zautomatizovat. Přehlednost vede k minimalizaci chyb a neustálému zlepšování.

 • návrh layoutů podnikových skladů
 • návrhy přestavby (modernizace) skladových kapacit
 • návrh technologického vybavení skladů
 • kalkulace potřebného počtu manipulační techniky
 • nastavení procesů pro zajištění skladování
 • investiční plány výstavby nebo modernizace skladů

Logistika a strategie logistických systémů

Logistika zahrnuje všechny činnosti nutně realizované pro zajištění předání výrobku nebo služby konečnému zákazníkovi. Při optimalizaci logistiky je nutné posuzovat její funkčnost jako celek. Systém zahrnuje několik funkcí a činností, jejichž efektivní sladění přinese požadovaný efekt ve formě zvýšení kvality služeb nebo snížení nákladové ceny výrobku.

Podmínkou úspěšnosti projektu logistické reorganizace je správné určení reálné funkčnosti logistiky a nalezení limitujících faktorů, které by mohly celý systém zhroutit nebo alespoň omezují jeho výkonnost. Představy zadavatele jsou proto porovnávány s výsledky prováděných logistických scanů. V případě globálněji zadaných projektů je prováděn podrobnější logistický audit, který definuje potenciální hrozby a také příležitosti s největším potenciálem dosažení požadovaných cílů. Očekávané zisky jsou konfrontovány s očekávanými investičními náklady. Neustálou komunikací se zadavatelem je tvořena jeho logistická strategie.

Specializované projekty jsou zacílené na vybrané logistické činnosti a funkce. Nejčastější aplikace jsou zaměřeny na dopravu, skladování a řízení zásob a logistické informační systémy. Obsah řešení podle požadavků zadavatele zahrnuje technologické, procesní, investiční nebo technické hodnocení.

 • logistický scan - ohodnocení jednotlivých logistických činností
 • logistický audit
 • podrobné plány reorganizace podnikové logistiky a vybraných činností
 • plány reorganizace firemních areálů z pohledu potřeb podnikové logistiky
 • investiční plány rozvoje podnikové logistiky

 

Fotoalbum

Logistika

Datum: 22. 3. 2011
Fotografií: 8
Složek: 1

Sklady

Datum: 22. 3. 2011
Fotografií: 7
Složek: 1